Jak działa „choroba” według Psychobiologii/Totalnej Biologii/Recall Healing (RH) cz.1 

Wiesz, że choroba powstaje wskutek traumy emocjonalnej, zwanej przez Psychobiologię/TB/RH „konfliktem”?  Organizm mówi do nas poprzez procesy w ciele a to, co nazywamy „schorzeniem” jest w istocie próbą uratowania nam życia. 

Cały system ludzkiego organizmu jest jak idealnie działający mechanizm, gdzie ciało, emocje i umysł są ze sobą idealnie zharmonizowane i oddziałują na siebie wzajemnie. Głównym celem tego mechanizmu jest zapewnić Ci przetrwanie. O tym w jaki sposób działa system wzajemnych powiązań między ciałem a psychiką opowiadają Biologiczne Prawa Natury według dr Hamera. 

Hamer podzielił nasz system na trzy ćwiartki: psyche, mózg i ciało. Psyche to emocje, decyzje i myśli, system wierzeń, wszystko co wchłonęliśmy poprzez naszą edukację oraz sposób, w jaki radzimy sobie z problemami codzienności. Automatyczny mózg (zwany przez nauki biologiczne „gadzim” bądź „pierwotnym”) to system pierwotnych, zaprojektowanych przez Naturę reakcji, pozwalających utrzymać nas przy życiu. Ciało jest zaś kontrolowane właśnie przez automatyczny mózg. 

Hamer wyróżnił 5 Praw Natury. Pierwsze z nich mówi o tym, że każda zmiana w ciele (choroba) to wynik konfliktu biologicznego. Czym jest konflikt? Szokiem emocjonalnym. Traumom. Intensywnym, trudnym przeżyciem, pełnym napięcia, stresu, lęku, gniewu, smutku… Konflikt wywołuje zmiany na trzech poziomach: psychiki, mózgu i wreszcie – ciała, czyli konkretnego narządu. Np. doświadczając nagłej, niespodziewanej tragedii, szoku ,wywołującego ogromny stres często nie jesteśmy w stanie w pełni świadomie sobie z nim poradzić (czyli większość odczuć, emocji, cierpienia pozostaje w naszej nieświadomości). Wtedy ciało zaczyna informować nas o tym poprzez chorobę. Również po rozwiązaniu konfliktu ciało „odreagowywuje” schorzeniem, oczyszczając system z konsekwencji stresującego zdarzenia. Totalna Biologia nazywa to „fazą zdrowienia”, co sprowadza nas do tego, że w wielu przypadkach proces choroby to w istocie…proces zdrowienia!  

Dla przykładu – kiedy ktoś (np. członek rodziny) notorycznie nas przekracza, obarcza odpowiedzialnością za swoje emocje, rozporządza naszym życiem, organizm przeżyje tzw. konflikt terytorium. Dla pierwotnego mózgu to duże, alarmujące wydarzenie, związane z ogromną ilością napięć i trudnych emocji. Tak, ludzie również potrzebują „swojego terytorium”!  Najbardziej fundamentalne jego aspekty to Twoje ciało i Twoje życie – one należą do Ciebie. Jeśli tak nie jest i ktoś przekracza Twoje granice, po przeżytym stresie ciało będzie się starało odreagować i POINFORMOWAĆ CIĘ o problemie abyś go sobie uświadomił / a i nie doprowadzał / a więcej do tej sytuacji!  To tak jakby Twoja podświadomość krzyczała „halo! Alarm! Obstawić granice, tak się nie da żyć! Trzeba bronić terytorium!”. Możesz doświadczać wtedy grypy, zapalenia pęcherza czy gardła (bo nie wyraziłeś / aś siebie). 

O tym jak połapać się w języku schorzeń i objawów opowiem w drugiej części artykułu.