Indywidualna praca ze mną

Na każdą osobę, z którą pracuję, patrzę wieloaspektowo i holistycznie. Fundamentem kompleksowej sesji jest moja autorska metoda, łącząca pracę z ciałem (EFT i Cellular EFT) ze świadomością oraz psychosomatyką (Psychobiologia zdrowia / Recall Healing/ TB), psychotraumatologią i psychologią. Jednym z głównych narzędzi mojej metody jest też głęboko transformująca medytacja, pozwalająca pracować i dokonywać zmian na poziomie świadomości i podświadomości. 


Często samo uświadomienie sobie, skąd pochodzi nasz problem (na co pozwala np. Psychobiologia Zdrowia), nie sprawi, że uwolnimy wszystkie związane z nim spięcia i blokady z naszego ciała. W moim poczuciu, aby uleczyć siebie, potrzebujemy: objąć świadomością, zdać sobie sprawę ze źródła problemu, poczuć wszystko, co nam to robi: skontaktować się z emocjami, spięciami i blokadami w ciele, a następnie uwolnić je i w wolną przestrzeń zaprosić to, czego pragniemy. W ten właśnie sposób wygląda proces, który przechodzimy podczas kompleksowej sesji – najpierw pochylamy się nad rodem oraz stanem zdrowia w ujęciu Psychobiologii Zdrowia i psychosomatyki, aby uświadomić sobie, skąd pochodzi problem. Z tego miejsca rozpoczynamy pracę z EFT i Cellular EFT, dzięki czemu uwalniamy emocje oraz ciało od blokad, zamrożeń i napięć, związanych z obszarem naszej pracy… 


Dzięki pracy z ciałem i emocjami, podczas sesji często przypominają nam się konkretne rzeczy, zdarzenia, sytuacje, mimo że wcześniej ich nie pamiętaliśmy bądź nie wiedzieliśmy, że miały miejsce w naszym rodzie. Wtedy właśnie zadziewa się najbardziej głęboki proces uwolnienia i uzdrowienia…


Jeśli potrzebujesz doświadczyć takiego procesu zapraszam Cię w tą wspólną podróż. 

Pracuję stacjonarnie we Włocławku oraz online.

Jeśli chcesz umówić się ze mną na indywidualną sesję , zarezerwuj spotkanie w zakładce PRACUJ ZE MNĄ